Beskytt batteriet

  • Unngå unødvendig bruk av elektrisk utstyr når motoren ikke går.
  • Sørg for at batteriets overflate alltid er ren og tørr. Ved jevnlig bruk, og hvis du følger retningslinjene for vedlikehold, kan batteriet vare i opptil fire eller fem år.
  • Få batteriet og ladesystemet kontrollert årlig ved et Fiat-verksted. Særlig når vinteren setter inn, er det lurt å få batteriet kontrollert med et testapparat. Du kan også velge å bytte batteriet som et forebyggende tiltak for å forhindre at det plutselig svikter.

 

HVORFOR SLITES BATTERIET UT?

Batteriet utsettes for naturlig slitasje etter hvert som det blir eldre, også avhengig av bruk. Dessuten kan høy utladningshastighet, feil på den elektriske kretsen og svært høye og lave temperaturer føre til at batteriet eldes raskere enn normalt.

 

UTLADET BATTERI
Bruk av elektrisk utstyr (hovedlykter, radio, klimaanlegg osv.) mens motoren er slått av, fører til at batteriet lades ut.

 

DEFEKT GENERATOR
En generator som ikke produserer tilstrekkelig strøm, lader ikke batteriet ordentlig. På samme måte vil en generator som produserer for mye strøm, sørge for overlading av batteriet slik at det slites ut før tiden. Dessuten kan dårlige forbindelser føre til lekkasjestrøm, slik at batteriet lades ut raskere.

 

SVÆRT HØY/LAV TEMPERATUR
Svært høye og lave temperaturer skader battericellene og reduserer ledeevnen til elektrolytten (blanding av vann og syre). Dette svekker og forringer batteriet.