Retur og kassering av biler

Etter bilens levetid

Fiat har i mange år arbeidet for å forbedre produksjonsprosessene og utvikle nye produkter som er mer skånsomme mot miljøet. Vi har iverksatt tiltak for å overholde direktiv 2000/53/EF og for å gjøre det enklest mulig for kundene å kassere bilen. I henhold til ELV-direktivet 2005 er Fiat Group Automobiles Norge ansvarlig for biler som tidligere er solgt på det norske markedet. Vi plikter at den siste eieren av en bil skal kunne levere den kostnadsfritt til et godkjent behandlingsanlegg. Dette gjelder kvalifiserte biler fra og med 1. januar 2007. Videre skal vi sammen med andre aktører sørge for at 85 % av de kasserte bilene gjenvinnes innen 2006 og 95 % innen 2015. En «kvalifisert bil» er en personbil med opptil 9 seter eller en varebil opp til 3500 kg. Bilen skal være komplett og uten ekstra avfall.

Ønsker du mer informasjon?

For ytterligere informasjon om kassering av biler.