SIKKERHET

Nye 500(RED) sørger for en trygg kjøreopplevelse gjennom blant annet nødbremsassistent, tretthetsovervåking, kjørefeltkontroll, selvkjørende nivå 2 med veibaneassistent, ryggekamera med 360° droneperspektiv og hele seks airbags.

LA BILEN GJØRE MER AV JOBBEN

Fiat 500(RED) kan lese veiskilt og foreslå hvilken hastighet du bør holde. Deretter, når du har satt hastigheten og avstanden til nærmeste kjøretøy foran med rattknappene, holder systemet avstanden automatisk (ved kjøring over 30 km/t), og stopper når trafikken foran tilsier det.

Illustrasjon av hastighets- og avstandskontroll

TRYGG I EGET KJØREFELT

500(RED) registrerer kant- og midtlinje på veien og holder deg i midten av kjørefeltet, noe som gjør reisen tryggere og mindre stressende.

Illustrasjon av veibaneassistent

AUTOMATISK NØDBREMS

Enda mer sikkerhet for deg og alle på veien: I hastigheter på opptil 130 km/t vil 500(RED) bremse automatisk for å unngå eller redusere risikoen for kollisjon med kjøretøy, fotgjengere eller syklister. Først varsler bilen deg med et lydsignal og en visuell advarsel på instrumentpanelet. Hvis du ikke reagerer, bremser systemet automatisk for å unngå eller redusere omfanget av en potensiell kollisjon.

Illustrasjon av automatisk nødbrems

HOLDER DEG VÅKEN

500(RED) hjelper deg med å ikke sovne bak rattet. Systemet kan oppdage tretthetstegn ved å overvåke bilens bevegelser sideveis, og gi føreren råd om å ta en pause. Instrumentpanelet gir en visuell advarsel samt et lydsignal.

Illustrasjon av tretthetssystemet

NØDANROP

I tilfelle av en alvorlig bilulykke som forårsaker at kollisjonsputene utløses, videresendes et automatisk nødanrop direkte fra et eget innebygd system til 112, det europeiske nødnummeret. Samtidig vil plasseringen din og kjøretøyets tilstand bli sendt inn slik ingen tid går tapt ved utrykning. I tillegg vil en nødknapp være lett tilgjengelig på bakspeilet inne i bilen, slik at hjelpen kan tilkalles raskt i en nødssituasjon.*

*Systemet aktiveres kun i tilfelle alvorlig ulykke og kollisjonsputeutløsning.

Grå 500 med varseltegn bak

RYGGEKAMERA

Ryggekameraet overfører et skarpt og tydelig bilde til infotainment-skjermen av det som befinner seg bak bilen. Bildene vises med dynamiske hjelpelinjer som guider deg under ryggingen.

Illustrasjon av ryggekamera