Elektrisk kjøring og vedlikehold

Elektrisk kjøring har mange fordeler: fra teknologi, til bærekraftighet, til vedlikehold.
Elektrisk vs konvensjonell
Bremsing
Vedlikehold
Den nye 500 elektrisk hjelper deg til å spare mer enn bare drivstoff: vedlikeholdskostnadene er opptil 35% lavere sammenliknet med en bil med forbrenningsmotor.